Komiža v noci
Vítejte na stránkách JACHTARENI.CZ věnovaných rekreačnímu jachtingu
Poistenie jachty a posádky

V kapitole „Prenájom lode od chartrovky“ som podrobne rozpísal poistenie jachty pre prípad poškodenia. Toto poistenie je nevyhnutne potrebné , pretože jachta sa môže poškodiť nie len vinou posádky, ale aj vinou opotrebovania lode, a to starnutím alebo vďaka výrobnej vade lode. Alebo si kapitán pri preberaní lode nemusí všimnúť skryté chyby spôsobené predchádzajúcou posádkou. A je prakticky nemožné sa dohovoriť s chartrovkou, pretože tá vždy strhne odpovedajúcu čiastku z vratnej kaucie. Podľa môjho názoru je o poistení kaucie najlepšie uvažovať už pri výberu chartrovej spoločnosti a objednávaní lode. Najlepšie je využiť nevratnú kauciu.
Druhým nevyhnutne potrebným poistením je cestovné poistenie (poistenie liečebných nákladov). Na dovolenku na jachte v žiadnom prípade nestačí štandartné cestovné poistenie. Ponuka komerčných poisťovní je veľmi odlišná ako cenou, tak aj tým čo sa dá z poistky preplatiť. Najhoršie je, že podľa mojich skúseností poistné podmienky danej poisťovne nepoznajú ani sami zamestnanci, ktorí pre poisťovňu pracujú. Navyše sa cena a aj to na čo sa poistka vzťahuje sa u každej poisťovni mení v čase. Podľa môjho názoru je nepodstatné , či poisťovňa preplatí napríklad krádež zavazadiel. Ďaleko dôležitejšie je, či preplatí záchranu člena posádky vrtuľníkom alebo nie. Či je na jachting nejaká iná výluka.
Niektoré poisťovne navyše poisťujú jachting iba pri plavbe do 3 námorných míľ od brehu. Iná zas iba pokiaľ plachetnica má len plachty a nemá motor. Ďalšia možnosť je, že poisťovňa preplatí záchranu vrtuľníkom , ale iba vtedy, keď je klient zranený a pokiaľ nie, tak si musí vrtuľník zaplatiť sám a pod. Smutné je, že keď si človek zájde do poisťovne , tak s ním pracovník vyplní iba formulár zmluvy, ale pokiaľ si klient podrobne neprečíta poistné podmienky, tak nemá istotu, že je poistený pre všetky prípady, ktoré môžu na jachte nastať. Ja osobne som bol vo všetkých poisťovňa ch natoľko doterný svojimi otázkami, že som obdŕžal od každej poisťovne poistné podmienky, ktoré som si všetky podrobne prečítal.
Bohužiaľ poistné podmienky sa tento rok v niektorých poisťovňach opäť zmenili, takže budem musieť znova prehodnocovať, v ktorej poisťovni si uzavrieť poistenie liečebných nákladov. Svojím posádkam poradím, ktorú poisťovňu považujem pre dovolenku na jachte za najlepšiu a prečo, ale bude záležať iba na každom členovi posádky, ktorú poisťovňu si zvolí. V prípade týždennej plavby je pre všetky prípady treba poistenie na 9 – 10 dní, pretože aj keď sa loď vráti chartrovke v sobotu, tak sa môže stať , že v prípade akého koľ vek problému sa nestihne návrat do ČR alebo SR ešte v sobotu, ale až v nedeľu. A ten 10.deň je potrebný, pokiaľ sa ide do Chorvátska napríklad autobusom, pretože ten odchádza už v piatok večer. Čo spolu dáva 10 dní.
Okrem poistenia liečebných nákladov si hradím aj poistenie od firmy YachtPool určené pre jachtárov, ktoré je mnohonásobne drahšie a je to taká posledná záchrana. Poistenie od YachtPoolu si platím ako kapitán a vzťahuje sa nie len na mňa a na jachtu, ale aj na celú posádku. Nie je však náhradou za cestovné poistenie (poistenie liečebných nákladov).
Na jachte som bol už veľakrát (viz fotogaléria) a okrem jednej plavby, ktorá vo fotogalérii nie je (nemal som digitálny fotoaparát), vždy ako kapitán a zatiaľ sa nikomu nič nestalo a poistenie nebolo treba. Ale na jachte sa môže stať úraz veľmi ľahko. Ako najpravdepodobnejší spôsob úrazu považujem tento scenár : po kúpaní zíde jeden človek po schodíkoch s mokrými nohami do salónu a ten kto ide za ním, po mokrých schodoch sa šmykne a rozbije si hlavu alebo narazí rameno. Vždy upozorňujem počas plavby všetkých členov posádky ako sa úrazu vyvarovať a čo nemajú robiť , ale cez to všetko si človek kritický okamžik neuvedomí. Aj keď už niekoľkokrát bolo ku zraneniu blízko, tak sa doposiaľ nikto nezranil tak, aby potreboval lekárske ošetrenie. Úraz sa však stať môže a je potrebné byt aj na túto možnosť pripravený, aby sa nestalo, že kvôli ušetreným 350 – 700Kč/os (13-26€) za dovolenku, bude musieť človek splácať liečebné náklady ďalších niekoľko rokov.
Tornádo s plachtami
Tornádo
Duha nad mořem