Jachta v Komiži
Vítejte na stránkách JACHTARENI.CZ věnovaných rekreačnímu jachtingu
Prenájom lode od chartrovky
Ďaleko výhodnejšie a lacnejšie ako jachtu vlastniť, je jachtu si prenajať od dobrej chartrovky.

Objednanie a zaplatenie lode
Vo vhodnú dobu, väčšinou čo najskôr, sa na jachtárskom servere agentúry zarezervuje vhodná jachta. Keďže odporúčam Yachtnet, tak popíšem priebeh rezervácie a platenie lode prenajatej cez Yachtnet.
Rezervácia prebieha tak, že si zákazník vyberie z celkovej ponuky neobsadených lodí 3-5 lodí, ktoré mu najviac vyhovujú, a tieto lode si cez On-line systém zarezervuje.  Agentúra obratom pošle mailom informáciu, ktoré z požadovaných lodí sú obsadené a ktoré neobsadené so žiadosťou, aby si zákazník vybral jednu loď, ktorá mu z neobsadených lodí najviac vyhovuje. Zákazník čo najskôr potvrdí mailom, že má o predbežne zarezervovanú loď záujem a chce loď napevno zarezervovať. Na zostávajúce lode rezerváciu v maily zruší.
Yachtnet pošle mailom zálohovú faktúru a zmluvu. Pokiaľ Yachtnet do 5 dní neobdrží zálohu za prenájom lode vo výške 50% na účet, rezervácia prepadne. Yachtnetu sa doporučene odošle podpísaná zmluva na prenájom lode. Jachta je napevno zarezervovaná. Najneskôr asi 6 týždňov pred samotnou plavbou sa musí doplatiť zostávajúca čiastka, inak záloha prepadne v prospech chartrovky. Termín doplatenia zálohy je v zmluve.
Po odoslaní zmluvy je potrebné cez internet vyplniť zoznam posádky včetne skippera (kapitána). Posiela sa aj naskenovaný preukaz skippera. Ešte pred odjazdom do Chorvátska je potrebné poistiť kauciu napr. v Allianz alebo ČSOB. V prípade, že sa zvolí chartrovka, ktorá umožňuje tzv. nevratnú kauciu, ktorá sa zaplatí pri preberaní lode až v Chorvátsku, tak nie je potrebné kauciu poisťovať. Ja osobne som zástancom využitia nevratnej kaucie (chorvátsky osiguranje jamčevine), pretože zo skúsenosti viem, že sa môže stáť čokoľvek a navyše poistenie kaucie v ČR stojí takmer rovnako  ako nevratná kaucie.

Vratná a nevratná kaucia
Vratná kaucia sa pohybuje medzi 1.000 – 2.500Eurami a skladá sa pri preberaní lode po papierovej stránke v kancelárii chartrovky. V prípade poškodenia lode jej časť alebo celá prepadá v prospech chartrovky. Na základe dokladu o strhnutí kaucie chartrovkou je prepadnutá časť kaucie znížená o spoluúčasť preplatená poisťovňou v ČR. K preplateniu je potrebný presný popis poškodenej lode podpísaný a opečiatkovaný chartrovkou.
Nevratná kaucia sa pohybuje vo výške od 80 do 200Euro, platí sa tiež v kancelárii chartrovky pri papierovom preberaní lode. Keďže nevratná kaucia je vlastne poistená kaucia priamo v chartrovke, tak posádka o tuto čiastku príde bez ohľadu na to, či loď poškodí alebo nie. Je to ale ďaleko menšia čiastka než vratná kaucia, tak sa táto čiastka dá oželieť.
Nevratná kaucia má tu výhodu, že sa posádka nemusí skladať na vysokú vratnú kauciu, nemusí vratnú kauciu poisťovať v ČR a jednoduchšie je aj samotné preberanie lode od chartrovky a jej vrátenie po skončení plavby, pretože chartrovka nehľadá pri vrátení lode každú maličkosť. Prosto chybu iba konštatuje a bez akýchkoľvek sankcií chybu po predaní lode opraví. V prípade nevratnej kaucie naopak skipper môže bez obáv povedať čo sa mu v priebehu plavby poškodilo alebo čo poškodila posádka, bez toho aby posádka prišla o časť svojej kaucie a tým pádom aj o spoluúčasť.
Okrem možností nevratnej a vratnej kaucie existuje aj tretia možnosť a to kombinácia nevratnej a vratnej kaucie. Táto možnosť je bežná napr. v Karibiku. V Chorvátsku ju zaviedli niektoré chartrovky podľa môjho názoru z toho dôvodu, že im klienti s nevratnou kauciou ničili aj nové lode. Sám viem o dvoch prípadoch kedy posádka poničila vnútorné vybavení jachty vďaka výdatnému posilneniu alkoholom. Na túto tému sa mi posťažovali pracovníci jednej chartrovky keď sme od nich preberali loď. Moja posádka to našťastie nebola a nebola to ani naša loď.

Preberanie lode od chartrovky v Chorvátsku
Po príjazde do mariny (prístav pre jachty) ide kapitán spoločne s jedným zástupcom posádky do kancelárie chartrovky kde predloží doklady od všetkých členov posádky podľa zaslaného zoznamu posádky (crew listu). Zaplatí turistickú taxu (v roku 2013 1Euro na osobu a deň), transitlog (úklid), vratnú alebo nevratnú kauciu a obdrží doklady od lodi, prípadne kľúče, mobilný telefón apod. Po dohode je možné zakúpiť aj lístok do NP Kornati.
Nasleduje prebranie lode po fyzickej stránke kedy si posádka na jachtu uloží svoje veci a skipper skontroluje, či nie sú na lodi nejaké poruchy. K tomu obdrží od chartrovky tzv check list, do ktorého položku po položke zapisuje čo je a čo nie je v poriadku. Až keď je hotový, tak si zavolá skippera (technika) od chartrovky a obaja podpíšu, že je všetko v poriadku, prípadne chartrovka odstráni objavené poruchy. Táto prehliadka lode je zvlášť náročná pokiaľ má posádka vratnú kauciu, pretože aj za nepodstatnú vec môže byť časť kaucie strhnutá po predaní lode späť chartrovke po skončení plavby. A môže to byť aj porucha spôsobená predchádzajúcou posádkou, ktorú predchádzajúca posádka pri predávaní lode nepovedala chartrovke a technik od chartrovky si ju nevšimol.
Preberanie lode je záležitosť asi hodiny a pól a tento čas môže ostatná časť posádky využiť napr. k doplneniu zásob potravín z blízkeho supermarketu. Väčšinou je to hlavne voda v PET fľašiach, ktorú málokto ťahá autom z ČR.
Väčšina chartroviek má uvedené, že jachta sa predáva v sobotu po 17:00, ale podľa mojich skúseností sa dá vyplávať ďaleko skôr, pokiaľ predchádzajúca posádka vrátila loď v poriadku bez porúch a loď bola už uprataná. Je k tomu ale potrebná tiež trochu skúsenosť kapitána a hlavne chuť posádky čo najskôr vyplávať a maximálne urýchliť nasťahovanie vecí na loď. Najlepšie je všetky zavazadla s oblečením naskladať na lôžka tak, aby neprekážali, dať do chladničky potraviny podliehajúce skaze a okamžite sa dohodnúť, ktorá časť posádky doplní zásoby v blízkom supermarkete. Dôkladné vybalenie sa môže previesť až po vyplutí napríklad večer kedy už sa väčšinou kotví, takže posádka o nič nepríde. Pokiaľ sa kompletne vybaľuje všetko včetne oblečenia, tak sa tým znemožní preberanie lode od chartrovky a vyplávanie sa tak môže pretiahnuť aj o hodinu a viac. Potom nemusí byť k dispozícii pracovník chartrovky, ktorý loď predáva, pretože sa medzi tým začal venovať iným lodiam.

Vrátenie lode po skončení plavby chartrovke
Po skončení plavby sa predá loď späť chartrovke. Jachta sa musí vyprázdniť v sobotu do 9:00 a potom sa až kontroluje pracovníkom chartrovky za asistencie kapitána či je všetko v poriadku. Podobne ako u preberania lode sa všetko zapisuje do check listu a do poznámok sa píše podrobný popis poruchy. Potom stačí iba vrátiť papiere od lode do kancelárie chartrovky, prípadne prevziať späť kauciu a vyraziť domov.
Jachty v marině Palmižana
Jachta v náklonu
Zátoka na Šoltě
Maják u malého Lošinju
Noční Bol