Jachta v Komiži
Vítejte na stránkách JACHTARENI.CZ věnovaných rekreačnímu jachtingu
Pronájem lodě od charterovky
Daleko výhodnější a levnější než jachtu vlastnit, je jachtu si pronajmout od dobré charterovky.

Objednání a zaplacení lodě
Ve vhodnou dobu, většinou co nejdříve, se na jachtařském serveru agentury zarezervuje vhodná jachta. Jelikož doporučuji Yachtnet, tak popíšu průběh rezervace a placení lodě pronajaté přes Yachtnet.
Rezervace probíhá tak, že si zákazník vybere z celkové nabídky neobsazených lodí 3-5 lodí, které mu nejvíce vyhovují, a tyto lodě si přes On-line systém zarezervuje.  Agentura obratem pošle mejlem informaci, které z požadovaných lodí jsou obsazené a které neobsazené s žádostí, aby si zákazník vybral jednu loď, která mu z neobsazených lodí nejvíce vyhovuje. Zákazník co nejdříve potvrdí mejlem, že má o předběžně zarezervovanou loď zájem a chce loď napevno zarezervovat. Na zbývající lodě rezervaci v mejlu zruší.
Yachtnet pošle mejlem zálohovou fakturu a smlouvu. Pokud Yachtnet do 5 dnů neobdrží zálohu za pronájem lodě ve výši 50% na účet, rezervace propadne. Yachtnetu se doporučeně odešle podepsaná smlouva na pronájem lodě. Jachta je napevno zarezervovaná. Nejpozději asi 6 týdnů před samotnou plavbou se musí doplatit zbývající částka, jinak záloha propadne ve prospěch charterovky. Termín doplacení zálohy je ve smlouvě.
Po odeslání smlouvy je nutné přes internet vyplnit seznam posádky včeně skippera (kapitána). Posílá se i naskenovaný průkaz skippera. Ještě před odjezdem do Chorvatska je potřeba pojistit kauci např. u Alianz nebo ČSOB. V případě, že se zvolí charterovka, která umožňuje tzv. nevratnou kauci, která se zaplatí při přebírání lodě až v Chorvatsku, tak není nutné kauci pojišťovat. Já osobně jsem zastáncem využití nevratné kauce (chorvatsky osiguranje jamčevine), protože ze zkušenosti vím, že se může stát cokoliv a navíc pojištění kauce v ČR stojí téměř stejně  jako nevratná kauce.

Vratná a nevratná kauce
Vratná kauce se pohybuje mezi 1.000 – 2.500Eury a skládá se při přebírání lodě po papírové stránce v kanceláři charterovky. V případě poškození lodě její část nebo celá propadá ve prospěch charterovky. Na základě dokladu o stržení kauce charterovkou je propadnutá část kauce snížená o spoluúčast proplacena pojišťovnou v ČR. K proplacení je nezbytně nutný popis poškození lodě podepsaný a orazítkovaný charterovkou.
Nevratná kauce se pohybuje ve výši od 80 do 200Euro, platí se také v kanceláři charterovky při papírovém přebírání lodě. Jelikož nevratná kauce je vlastně pojištění kauce přímo u charterovky, tak posádka o tuto částku přijde bez ohledu na to, jestli loď poškodí nebo ne. Je to ale daleko menší částka než vratná kauce, tak se tato částka dá oželet.
Nevratná kauce má tu výhodu, že se posádka nemusí skládat na vysokou vratnou kauci, nemusí vratnou kauci pojišťovat v ČR a jednoduší je i samotné přebírání lodě od charterovky a její vrácení po skončení plavby, protože charterovka nehledá při vracení lodě každou maličkost. Prostě závadu jenom konstatuje a bez jakýchkoliv sankcí závadu po předání lodě opraví. V případě nevratné kauce naopak skipper může bez obav říct co se mu během plavby poškodilo nebo co poškodila posádka, aniž by posádka přišla o část své kauce a tím pádem i o spoluúčast. 
Kromě možností nevratné a vratné kauce existuje i třetí možnost a to kombinace nevratné a vratné kauce. Tato možnost je běžná např. v Karibiku. V Chorvatsku ji zavedly některé charterovky podle mého názoru z toho důvodu, že jim klienti s nevratnou kaucí ničili i nové lodě. Sám vím o dvou případech kdy posádka poničila vnitřní vybavení jachty díky vydatnému posilnění alkoholem. Na to téma si mi postěžovali pracovníci jedné charterovky když jsme od nich přebírali loď. Má posádka to naštěstí nebyla a nebyla to ani naše loď.

Přebírání lodě od charterovky v Chorvatsku
Po příjezdu do mariny (přístav pro jachty) zajde kapitán společně s jedním zástupcem posádky do kanceláře charterovky kde předloží doklady od všech členů posádky dle již zaslaného seznamu posádky (crew listu). Zaplatí turistickou taxu (v roce 2013 1Euro na osobu a den), transitlog (úklid), vratnou nebo nevratnou kauci a obdrží doklady od lodi, případně klíče, mobilní telefon apod. Po dohodě je možné zakoupit i lístek do NP Kornati.
Následuje přebrání lodě po fyzické stránce kdy si posádka na jachtu uloží své věci a skipper zkontroluje, jestli nejsou na lodí nějaké závady. K tomu obdrží od charterovky tzv check list, do kterého položku po položce zapisuje co je a co není v pořádku. Až je hotov, tak si zavolá skippera (technika) od charterovky a oba podepíší, že je vše v pořádku, případně charterovka odstraní objevené závady. Tato prohlídka lodě je zvlášť náročná pokud má posádka vratnou kauci, protože i za nepodstatnou věc může být část kauce stržena po předání lodě zpět charterovce po skončení plavby. A může to být i závada způsobená předchozí posádkou, kterou předchozí posádka při předávání lodě neřekla charterovce a technik od charterovky si jí nevšimnul.
Přebírání lodě je záležitost asi hodiny a půl a tento čas může zbylá část posádky využít např. k doplnění zásob potravin z blízkého supermarketu. Většinou je to hlavně voda v PET lahvích, kterou málokdo tahá autem z ČR.
Většina charterovek má uvedeno, že jachta se předává v sobotu po 17:00, ale dle mých zkušeností se dá vyplout daleko dříve, pokud předchozí posádka vrátila loď v pořádku bez závad a loď byla již uklizena. Je k tomu ale zapotřebí také trochu zkušeností kapitána a hlavně chuť posádky co nejdříve vyplout a maximálně urychlit nastěhování věcí na loď. Nejlepší je všechna zavazadla s oblečením naskládat na lůžka tak, aby nepřekážela, dát do ledničky potraviny podléhající zkáze a okamžitě se dohodnout, která část posádky doplní zásoby v blízkém supermarketu. Důkladné vybalení se může provést až po vyplutí třeba večer kdy už se většinou kotví, takže posádka o nic nepřijde. Pokud se kompletně vybaluje všechno včetně oblečení, tak se tím znemožní přebírání lodě od charterovky a vyplutí se tak může protáhnout i o hodinu a více. Pak nemusí být k dispozici pracovník charterovky, který loď předává, protože se mezitím začal věnovat jiným lodím.

Vracení lodě po skončení plavby charterovce
Po skončení plavby se předá loď zpět charterovce. Jachta se musí vyklidit v sobotu do 9:00 a pak teprve se kontroluje pracovníkem charterovky za asistence kapitána zda je vše v pořádku. Podobně jako u přebírání lodě se vše zapisuje do check listu a do poznámek se píše podrobný popis závady. Pak stačí jenom vrátit papíry od lodě do kanceláře charterovky, případně převzít zpět kauci a vyrazit domů.
Jachty v marině Palmižana
Jachta v náklonu
Zátoka na Šoltě
Maják u malého Lošinju
Noční Bol